Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

เมื่อวันที่ 22 กพ. 61 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) 
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(ท่านสิทธิพร จริยพงษ์) 
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ 
ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี 
ณ โรงแรมสยาม ออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โดยร่วมเสนอยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งจัดโดย สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำข้อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน