วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
งานวันดินโลก ปี 2563
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 สโลแกน Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้พื้นดิน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
-พิพิธภัณฑ์ดิน
-นิทรรศการของหน่วยงาน
-การเสวนาวิชาการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรไทยสู่ความยั่งยืน”
-การมอบรางวัลแก่หมอดินอาสาดีเด่น
-การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์
-ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก ณ จุดเช็คอิน ปอเทืองเมืองคนดี
ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน
เผยแพร่ข่าว วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search