วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาบริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธวัชชัย รัตนจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาบริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ปีงบประมาณ 2564 และร่วมทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ/ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่ วันที่ 24 ธค 63
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search