มกราคม 31, 2566

ข่าวกิจกรรม

กะปิท่าเคย

นายสิทธิพร จริยพงศ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

นายวิทวัฒน์  พรมสอน
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

...

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธนี ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันคัดกลุ่ม เกษตรกรที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดทา...

กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...

Facebook Fanpage

Image
"สภาเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร"

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาคารส่วนราชการจังหวัด ชั้น 2
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-206985
โทรสาร. 077-206-986
E-mail. saraban_sni@nfc.mail.go.th

Popular Post