ปัญหาช้างป่า ทำลายผลผลิตทางการเกษตร

Image
ปัญหาช้างป่า ทำลายผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ 15 ,16 และ 17 ตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะกว่า 90 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากช้างป่าออกมาบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรและได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากทำให้เกษตรกรไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากช้างป่าที่ลงมาให้พื้นที่ประมาณ 30-40 ตัวที่สลับลงมาในพื้นที่นานกว่า 3 ปีแล้ว  เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลงทำให้ช้างขาดแคลนอาหารจึงต้องลงมาหากินนอกเขตพื้นที่ป่า กัดกินพืชผลทางด้านการเกษตร ชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นต้องตั้งเวรยามช่วยกันดูแลในการไล่ช้างออกออกจากพื้นที่ให้เข้าในเขตป่า นอกจากเวลากลางคืนแล้วกลางวันช้างป่าก็ยังลงมาหากิน หลังจากทางจังหวัดได้รับทราบปัญหาเรื่องช้างลงมาทำลายผลอาสินของชาวบ้านในครั้งนี้ก็จะได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือชาวบ้าน ในเบื้องต้นจะดำเนินการปลูกพืชทำแนวกันชนให้กับช้างหรือปลูกพืชอาหารเสริมในพื้นที่และทำโป่งเทียมให้กับช้างในพื้นที่ป่าให้มีปริมาณที่มากขึ้น