แตงโมทุ่งอ่าว

Image
         แตงโมทุ่งอ่าว บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน แตงโมทุ่งอ่าวเป็นแตงโม 2 น้ำ มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ คือ “แตงโมทุ่งอ่าว อร่อยหวานกรอบสีแดงสด 1 ปีมีครั้งเดียว” ของแท้ต้องมีบาร์โค้ดสแกน และเครื่องหมาย GAP รับรองมาตรฐาน
         ปัจจุบันชมรมแตงโมปลอดสารพิษบ้านทุ่งอ่าว มีสมาชิก จำนวน 60 ราย มีพื้นที่ผลิตกว่า 700 ไร่ ปลูกในพื้นที่ สองน้ำ ทำให้ผลผลิตมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย กว่าแหล่งอื่น ไม่สามารถปลอมแปลงได้
“แตงโมทุ่งอ่าว” แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร???
1. แตงโมทุ่งอ่าว หวาน แดง กรอบ บริโภคได้ถึงเปลือก การันตีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ตรวจรับรองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย และนักวิชาการเกษตร
2. มีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานแตงโม สู่มาตรฐาน GAP จากนักวิชาการเกษตร สามารถ การันตีความปลอดภัยเพิ่มอีกระดับหนึ่ง ผ่านการยอมรับระดับกระทรวงการเกษตร เป็นที่ต้องการของตลาด/ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่ง
3. ชมรมแตงโมปลอดสารพิษบ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย มีความเข้มแข็ง มีกฎ กติกากลุ่ม มีแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รับรอง รับผิดชอบแตงโมทุกลูก หากพบไม่มีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนคืนได้ทันที
4. ที่สำคัญก่อนซื้อ โปรดสังเกตุ "สติกเกอร์คิวอาร์โค้ด" เป็นการโฆษณาสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีว่าจะได้ทานแตงโมทุ่งอ่าวที่อร่อยและปลอดภัย โดยผู้บริโภค สามารถสแกน ดูข้อมูลการรับรองคุณภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย และจากนักวิชาการเกษตร ผู้บริโภคสามารถรู้ถึงข้อมูลเจ้าของสวน พร้อมเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ทุกลูก
5. โปรดสังเกตป้ายหน้าร้านก่อนซื้อ จะมีป้าย "ชมรมแตงโมปลอดสารพิษบ้านทุ่งอ่าว" เป็นเอกลักษณ์