กรกฎาคม 20, 2567

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชิพระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

กลุ่มผู้ผลิตกะปิ บ้านบางว่าว

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธนี ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันคัดกลุ่ม เกษตรกรที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ

กะปิท่าเคย

กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Image
"สภาเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร"

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาคารส่วนราชการจังหวัด ชั้น 2
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-206985
โทรสาร. 077-206-986
E-mail. saraban_sni@nfc.mail.go.th

Popular Post