กลุ่มผู้ผลิตกะปิ บ้านบางว่าว

Image
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธนี ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันคัดกลุ่ม เกษตรกรที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้คัดเลือกกลุ่มผลิตกะปิบ้านบางว่าว เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้มอบเครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่พลังงานความร้อนให้กลุ่มผลิตกะปิบ้านบางว่าว ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีการวางแผนในการพัฒนาต่อยอดในครั้งต่อไป