วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08:00 - 17:00 น.

Image
Image
Image