เปิดรับสมัคร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

เปิดรับสม้คร วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานเขต หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนด

Image
Image
Image
Image
Image
Image